Khách hàng CƠ QUAN Phường 1 >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 1, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Phường 1, Tp. Đà Lạt, T. Lâm ĐồngĐịa chỉ
1Phường 12 Thành Phố Đà LạtWFR5+588, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
2Ubnd Phường 110 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
3Ủy Ban Nhân Dân Phường 486 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
4UBND Phường 11WFWR+C8H, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
5UBND Phường 1001 Đ. Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
6Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng12 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
7Ubnd Phường 1110B Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
8Công an phường 11100 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
9Trạm Y Tế Phường 11WFWR+GFF, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
10Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam - Đà Lạt81 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
11Nhà Hộ Sinh Tp.Đà Lạt17 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
12Trạm Y Tế Phường 1049 Đ. Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
13Trạm Y tế phường 1WCVM+WJF, Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 1

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Phường 1 - LÂM ĐỒNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Phường 1 - LÂM ĐỒNG

Phường 12 Thành Phố Đà Lạt

Địa chỉ: WFR5+588, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0355 688 950
Phường 12 Thành Phố Đà Lạt

Ubnd Phường 1

Địa chỉ: 10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Phường 4

Địa chỉ: 86 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:

UBND Phường 11

Địa chỉ: WFWR+C8H, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822 006
UBND Phường 11

UBND Phường 10

Địa chỉ: 01 Đ. Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:

Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3821 219
Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng

Ubnd Phường 11

Địa chỉ: 10B Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:

Công an phường 11

Địa chỉ: 100 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822 750
Công an phường 11

Trạm Y Tế Phường 11

Địa chỉ: WFWR+GFF, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3826 390
Trạm Y Tế Phường 11

Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam - Đà Lạt

Địa chỉ: 81 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 1900 633698
Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam - Đà Lạt

Nhà Hộ Sinh Tp.Đà Lạt

Địa chỉ: 17 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822 143
Nhà Hộ Sinh Tp.Đà Lạt

Trạm Y Tế Phường 10

Địa chỉ: 49 Đ. Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:

Trạm Y tế phường 1

Địa chỉ: WCVM+WJF, Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3510 263

Place data