Khách hàng CƠ QUAN Phường 3 >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 3, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Phường 3, Tp. Đà Lạt, T. Lâm ĐồngĐịa chỉ
1Ubnd Phường 310 Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
2UBND Tỉnh Lâm Đồng04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
3Phòng Nội Vụ Thành Phố Đà LạtKhối C, 29, Đường Ba Tháng Tư, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
4Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng2 Đ. Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
5Phòng Y Tế Thành Phố Đà Lạt29 3 Tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
6Trạm Y Tế Phường 306 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
7Phòng Khám Nội Tổng Quát29 Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
8Bệnh việnWCPP+J3J, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng